Bc. Lucie Sedláková

Diplomová práce

Diverzita flóry kulturní krajiny v panonské oblasti jižní Moravy

Diversity of flora in the cultural landscape of the Pannonian region of southern Moravia
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo popsat variabilitu druhové diverzity v kulturní krajině v širším okolí Mikulova. V zemědělské krajině v okolí Mikulova bylo zapsáno v deseti transektech 193 fytocenologických snímků o velikosti 4 × 4 m. Zastoupení druhů bylo hodnoceno pomocí devítistupňové Braun-Blanquetovy stupnice abundance a dominance. Snímky byly rozděleny do osmi skupin, a to do pěti biotopů (les …více
Abstract:
The aim of this thesis was to characterize variability of species richness of a cultural landscape in the surroundings of Mikulov, SE Czech Republic. In this agricultural landscape 10 transects 193 phytosociological relevés sized 4 x 4 m were recorded. Species abundance was measured using the nine-point Braun-Blanquet scale. Relevés were divided into eight groups, including five habitats (forest, scrub …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekologická a evoluční biologie / Botanika