Mgr. Andrea Bártová

Bakalářská práce

The Harry Potter Phenomenon and the Cultural Significance of Reading

The Harry Potter Phenomenon and the Cultural Significance of Reading
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá kulturním významem četby, jenž je později demonstrován na knižním fenoménu sérií o Harry Potterovi, společně s jejich dopadem na kulturu. Hlavním předmětem této práce je proces četby, její význam a dopad na společnost a kulturní život. Cílem práce je ukázat čtení v širší perspektivě a především se zaměřuje na čtení žánrů populární literatury. Dále se tato práce zabývá …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the cultural significance of reading illustrated on the phenomenon of Harry Potter novels and their influence on culture. The main subject of this thesis is the act of reading, its importance and impact on society and the influence on cultural life. It aims to show reading in a broader perspective and mainly focuses on reading the genres of popular fiction. This work …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: Mgr. Eva Juhasová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta