Pavel ČERNÝ

Bakalářská práce

Nastolování agendy na Facebooku

Agenda setting on Facebook
Anotace:
Tato práce se zabývá nastolováním agendy na Facebooku. Teorie nastolování agendy byla totiž vytvořena především pro média starého typu, např. noviny, TV, rozhlas. WEB 2.0 vytváří odlišné prostředí pro mediální účinky. Cílem této práce je zjistit, jaké faktory v podmínkách sociální sítě Facebook ovlivňují hodnocení článků na této síti zveřejněných.
Abstract:
This thesis concerns with agenda settings on Facebook. The agenda settings theory was based up to media of old type, e.g. newspapers, TV, radio. WEB 2.0 creates different environment for media effects. Aim of this thesis is to discover, which factors in conditions of social network of Facebook influence evaluation of articles published on this network.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNÝ, Pavel. Nastolování agendy na Facebooku. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická