Bc. Michal Bém

Master's thesis

Obsahový marketing jako součást marketingové komunikace společnosti Revolgy Business Solutions s.r.o.

Content Marketing as a Part of Marketing Communication of the Revolgy Business Solutions s.r.o.
Abstract:
Diplomová práce se věnuje problematice obsahového marketingu společnosti Revolgy Business Solutions s.r.o. jako součásti marketingové komunikace. Podrobněji se jedná o vytvoření webinářů spojených s tématem oblasti, ve kterých firma podniká. Teoretická část definuje pojmy marketingové komunikace, digitálního marketingu, email marketingu, obsahového marketingu a dalších pojmů nezbytných pro pochopení …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of content marketing as part of marketing communication of the company called Revolgy Business Solution s.r.o. In detail, this thesis focuses on the creation of webinar series based on the topics of company's field of business. Theoretical part defines terms such as marketing communication, digital marketing, email marketing, content marketing and other terms …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 8. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Tomáš Šula, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Bém, Michal. Obsahový marketing jako součást marketingové komunikace společnosti Revolgy Business Solutions s.r.o.. Zlín, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe