Bc. Michal Bém

Diplomová práce

Obsahový marketing jako součást marketingové komunikace společnosti Revolgy Business Solutions s.r.o.

Content Marketing as a Part of Marketing Communication of the Revolgy Business Solutions s.r.o.
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice obsahového marketingu společnosti Revolgy Business Solutions s.r.o. jako součásti marketingové komunikace. Podrobněji se jedná o vytvoření webinářů spojených s tématem oblasti, ve kterých firma podniká. Teoretická část definuje pojmy marketingové komunikace, digitálního marketingu, email marketingu, obsahového marketingu a dalších pojmů nezbytných pro pochopení …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of content marketing as part of marketing communication of the company called Revolgy Business Solution s.r.o. In detail, this thesis focuses on the creation of webinar series based on the topics of company's field of business. Theoretical part defines terms such as marketing communication, digital marketing, email marketing, content marketing and other terms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Tomáš Šula, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bém, Michal. Obsahový marketing jako součást marketingové komunikace společnosti Revolgy Business Solutions s.r.o.. Zlín, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe