Mgr. Ing. Petra JANDOURKOVÁ

Bakalářská práce

Analýza trhu České republiky a jednotlivých segmentů vybrané společnosti (AG FOODS Group a.s.)

Analysis of Czech republic´s market and segments of the chosen company
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je jednoznačný popis segmentů českého cateringového a vendingového trhu, na němž se úspěšně prosadila česká rodinná fabrika AG FOODS Group a. s, včetně popisů jednotlivých segmentů a nastínění metod, jakými jsem dospěla k výsledné analýze. Práce je rozčleněna do několika základních celků, od teoretické části zabývající se popisem trhu a užívaných metod, přes část praktickou …více
Abstract:
The target/aim of this bachelor work is the clear description of the segments of the Czech catering market, on which the Czech company AG FOODS Group a.s. could reach its position. This work includes also descriptions of the segments and the view on the methods, on which I came to the results. The work is segmented into several main entities, starting with the theoretical part dealing with the description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2006
Identifikátor: 2694

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2006
  • Vedoucí: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANDOURKOVÁ, Petra. Analýza trhu České republiky a jednotlivých segmentů vybrané společnosti (AG FOODS Group a.s.). Zlín, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 04. 05. 2036

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.