Bc. Kamila Bošáková

Diplomová práce

Syndrom vyhoření u operátorů krajských zdravotnických operačních středisek zdravotnických záchranných služeb

Burnout Syndrome in Regional Healthcare Service Centre Ambulance Operators
Anotace:
Diplomová práce se zabývá syndromem vyhoření u operátorů krajských zdravotnických operačních středisek zdravotnických záchranných služeb. Teoretická část definuje syndrom vyhoření, jeho příčiny, příznaky a fáze, rozdíl mezi burnout syndromem a stresem a vymezuje profese, které jsou ohroženy vznikem syndromu vyhoření. Rovněž se zabývá diagnostikou, prevencí a v neposlední řadě léčbou. Popisuje také …více
Abstract:
The thesis deals with burnout phenomenon of dispatchers in regional emergency service operations centres. The theoretical part contains the definition of the burnout syndrome, it explains its causes, symptoms, stages, the difference between burnout and stress and says which professions get to such a situation more often. Furthermore, it contains diagnostics and methods therapy. It also deals with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2018
  • Oponent: PhDr. Marie Zítková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta