Nikola MAINEROVÁ

Bakalářská práce

Pozitivní psychologie a její vliv na kvalitu života

Positive psychology and its impact on quality of life
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá studiem pozitivní psychologie jako nové samostatné disciplíny psychologie. Jejím cílem bylo představit tento nový směr a zmínit základní pojmy a aspekty, které se k tomuto tématu vztahují. Teoretická část práce se primárně popisuje pozitivní psychologii a věnuje se také její historii vzniku. Další kapitoly se věnují základním otázkám pozitivní psychologie, konceptu osobní …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the study of positive psychology as a new separate discipline of psychology. Its aim was to introduce this new direction and to identify basic concepts and aspects that relate to this topic. Primarily, the theoretical part of the thesis describes positive psychology and also attend to the history of creation. Other chapters deal with basic issues of positive psychology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAINEROVÁ, Nikola. Pozitivní psychologie a její vliv na kvalitu života. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Psychologie se zaměřením na vzdělávání