PaedDr. Mária TOPIARZOVÁ

Master's thesis

Žák s potřebou podpůrných opatření v ZŠ - podpůrná opatření 1. stupně

Pupil in need of support measures in prmary school education
Abstract:
Diplomová práce mapuje a analyzuje nastavování podpůrných opatření v běžné základní škole. Zaměřuje se především na podpůrná opatření I. stupně, která jsou plně v kompetenci školy. Je rozdělená do čtyř kapitol. První tři kapitoly vycházejí z teoretických poznatků, ze studia odborné literatury, on-line zdrojů a odborných časopisů. Čtvrtá kapitola je zaměřena prakticky na výzkumný projekt. V první kapitole …more
Abstract:
This diploma thesis maps and analyzes the setting of support measures in primary school. It focuses mainly on the support measures of the first degree, which are fully in the competence of the school. It is divided into four chapters. The first three chapters are based on theoretical knowledge, from the study of professional literature, on-line resources and professional journals. The fourth chapter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TOPIARZOVÁ, Mária. Žák s potřebou podpůrných opatření v ZŠ - podpůrná opatření 1. stupně. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta