Bc. Simona SVÍTKOVÁ

Diplomová práce

Inkluze dětí se speciálně vzdělávacími potřebami do vzdělávacího systému z hlediska teorie rámců

Inclusion of children with special educational needs into the education system in terms of framing theory
Anotace:
Diplomová práce se zabývá inkluzivním vzděláváním dětí se speciálně vzdělávacími potřebami z hlediska teorie rámců. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem rámují zainteresovaní aktéři inkluzi dětí se speciálně vzdělávacími potřebami a díky tomu porozumět současnému způsobu implementace. Práce je zaměřena na případovou studii navazující na analýzu rámců. Analýza rámců byla provedena pomocí studia médií …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the inclusive education of children with special educational needs in terms of the theory of frameworks. The aim of the work is to find out how the stakeholders frame the inclusion of children with special educational needs and thus understand the current method of implementation. The diploma thesis is focused on a case study following the analysis of frameworks. The analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Michaela Hiekischová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVÍTKOVÁ, Simona. Inkluze dětí se speciálně vzdělávacími potřebami do vzdělávacího systému z hlediska teorie rámců. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Řízení v sociální práci