PaedDr. Mária TOPIARZOVÁ

Master's thesis

Žák s potřebou podpůrných opatření v ZŠ - podpůrná opatření 1. stupně

Pupil in need of support measures in prmary school education
Anotácia:
Diplomová práce mapuje a analyzuje nastavování podpůrných opatření v běžné základní škole. Zaměřuje se především na podpůrná opatření I. stupně, která jsou plně v kompetenci školy. Je rozdělená do čtyř kapitol. První tři kapitoly vycházejí z teoretických poznatků, ze studia odborné literatury, on-line zdrojů a odborných časopisů. Čtvrtá kapitola je zaměřena prakticky na výzkumný projekt. V první kapitole …viac
Abstract:
This diploma thesis maps and analyzes the setting of support measures in primary school. It focuses mainly on the support measures of the first degree, which are fully in the competence of the school. It is divided into four chapters. The first three chapters are based on theoretical knowledge, from the study of professional literature, on-line resources and professional journals. The fourth chapter …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOPIARZOVÁ, Mária. Žák s potřebou podpůrných opatření v ZŠ - podpůrná opatření 1. stupně. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta