Bc. Jaroslav Tesák

Master's thesis

Learner-Learner Interaction in Upper-Secondary EFL Classes

Learner-Learner Interaction in Upper-Secondary EFL Classes
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá interakcí mezi studenty středních škol během hodin anglického jazyka a tím, jak studenti přepínají do češtiny během opravných sekvencí. V teoretické části pojednávám o konceptu institucionálního dialogu, střídání mluvčích, střídání kódů a opravy. Empirická část staví na metodě konverzační analýzy a datech získaných z 23 nahrávek středoškolských studentů ze dvou různých …more
Abstract:
This master thesis focuses on learner-learner interaction in upper-secondary English as a foreign language class and how the students switch into Czech in repair sequences. In the theoretical part, the thesis concerns with institutional talk in the classroom setting, turn-taking, code-switching and repair. The work briefly introduces conversation analysis. The empirical part contains data acquired …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. František Tůma, Ph.D.
  • Reader: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta