Theses 

Cenová elasticita dopytu po cigaretách v Českej Republike – Alexandra Kvačkayová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Alexandra Kvačkayová

Bakalářská práce

Cenová elasticita dopytu po cigaretách v Českej Republike

Cenová elasticita poptávky po cigaretách v České republice

Anotace: Cílem bakalářské práce je odhad cenové elasticity poptávky po cigaretách v České republice a ověření hypotézy o cenové neelasticitě. Zdrojem dat pro ekonometrický model jsou roční datové soubory o výdajích z rodinných účtů v letech 2003 až 2016, vedené Českým statistickým úřadem. Výchozím teoretickým rámcem pro modelování poptávky po cigaretách je Becker-Murphyho teorie racionální závislosti. Pomocí regresní analýzy je sestaven model, ve kterém jsou zvoleny deteminanty: reálná průměrná cena cigaret, reálný příjem domácnosti, složení domácností (počet osob, ekonomicky aktivní, děti, penzisté), minulá a budoucí spotřeba cigaret.Z analýzy vyplývá, že nárůst ceny cigaret o 10% sníží jejich spotřebu o 2,2%, hlavní hypotéza o cenové neelestacite poptávky po cigaretách je tedy potvrzena. Vzhledem k cenovou nepružností je navrženo zvýšení spotřební daně z cigaret.

Abstract: The aims of this thesis were to estimate price elasticity of demand for cigarettes in Czech Republic and to verify hypothesis of price inelasticity. Input for econometric model are yearly datasets of household expenses between 2003 and 2016 from Czech Statistical Office. Base theoretical concept for modelling of the demand for cigarettes is Becker-Murphy model of rational addiction. Selected regression model consists of following determinants: real average price of packet of cigarettes, real houshold’s income, composition of household (number of persons, economically active, children and seniors), and past and future consumption of cigarettes. The price elasticity has been measured as –0,022, i.e. if price of packet of cigarettes increases by 10 % their consumption will be reduced by 2,2 %. The hypothesis of price inelasticity of demand for cigarettes has been therefore confirmed. Subsequent to this the recommended policy is to raise excise tax from cigarettes.

Abstract: Cieľom bakalárskej práce je odhad cenovej elasticity dopytu po cigaretách v Českej Republike a overenie hypotézy o cenovej neelasticite. Zdrojom dát pre ekonometrický model sú ročné dátové súbory o výdavkoch z rodinných účtov v rokoch 2003 až 2016, vedené Českým štatistickým úradom. Východzím teoretickým rámcom pre modelovanie dopytu po cigaretách je Becker-Murphyho teória racionálnej závislosti. Pomocou regresnej analýzy je zostavený model, v ktorom sú zvolené deteminanty: reálna priemerná cena cigariet, reálny príjem domácnosti, zloženie domácností (počet osôb, ekonomicky aktívni, deti, penzisti), minulá a budúca spotreba cigariet. Z analýzy vyplýva, že nárast ceny cigariet o 10 % zníži ich spotrebu o 2,2 %, hlavná hypotéza o cenovej neelestacite dopytu po cigaretách je teda potvrdená. Vzhľadom na cenovú neelasticitu je navrhnuté zvýšenie spotrebnej dane z cigariet.

Klíčová slova: cena cigaret, cenová elasticita poptávky, spotřební daň z cigaret, racionální závislost

Keywords: excise tax on cigarettes, rational addiction, price of cigarettes, pricel elasticity of demand

Klíčová slova: cenová elasticita dopytu, spotrebná daň z cigariet, racionálna závislosť, cena cigariet

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2019
  • Vedoucí: Michal Mirvald
  • Oponent: Klára Čermáková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75557

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 11:27, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz