Theses 

Cenová elasticita poptávky po pohonných hmotách v příhraničí a její determinanty – Martin Vyšný

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martin Vyšný

Bakalářská práce

Cenová elasticita poptávky po pohonných hmotách v příhraničí a její determinanty

Price elasticity of demand for fuel in border area and its determinants

Anotace: Práce zkoumá cenovou elasticitu poptávky po pohonných hmotách. Na unikátních datech z čerpací stanice na severu Čech byla krátkodobá poptávka odhadnuta jako cenově neelastická, dlouhodobá pak jako cenově elastická. Jako signifikantní determinanty této poptávky se ukázaly vedle ceny PHM i počet obyvatel ve spolkové zemi Sasko a sazba spotřební daně v ČR. Vliv počtu registrovaných nových vozidel v Ústeckém kraji nebyl prokázán. Působení tzv. tank-turistiky bylo odhadnuto za pomoci proměnné pro rozdíl mezi cenami PHM na zkoumané čerpací stanici a ve Spolkové republice Německo. Zvýšení tohoto rozdílu o jeden euro cent je spojeno se zvýšením výtoče benzinu na zkoumané čerpací stanici v průměru o 1,5 %, u nafty pak o 2 %.

Abstract: This survey measures the price elasticity of demand for fuel. Using unique data set from a petrol station in north Bohemia, short-run demand was estimated as price inelastic, the long-run demand was estimated as price elastic. Fuel prices, population in the Free State of Saxony and excise tax in the Czech Republic are main determinants of the demand for fuel. The impact of new vehicles in Ústí nad Labem Region was not proved. A potential effect of tank tourism was estimated using a variable for the difference between fuel prices in observed petrol station and in Germany. Rise in the price difference by one euro cent leads to increase in gasoline demanded in the observed petrol station on average by 1,5 %, and by 2 % in diesel demanded.

Klíčová slova: spotřební daň, tank-turistika, nafta, benzin, pohonné hmoty, cenová elasticita poptávky

Keywords: excise tax, tank tourism, diesel, gasoline, fuel, price elasticity of demand

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2014
  • Vedoucí: Aleš Rod
  • Oponent: Martin Slaný

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/43467

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 07:59, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz