Simona Pivovarníková

Bachelor's thesis

Bezbariérový cestovný ruch

Bezbariérový cestovní ruch
Abstract:
Práce se zaměřuje na bezbariérový cestovní ruch v České republice. Úlohou je zmapovat a blíže popsat jeho současný stav, resp. připravenost poskytovatelů služeb na návštěvu hendikepovaných osob.Úvodem jsou načrtnuty charakteristiky základních pojmů, kterými jsou bezbariérový cestovní ruch, telesne postižená osoba nebo bezbariérový přístup, či vybavení. Druhá kapitola by měla hendikepovaným osobám přinést …more
Abstract:
The bachelor thesis focuses on barrier-free tourism in the Czech Republic. The task is to map out a fuller description of its current state, resp. readiness of service providers to be visited by handicapped persons. Basic concepts, which are barrier-free tourism, invalid person, or wheelchair access or equipment are outlined at the beginning. The second chapter should provide an overview of wheelchair …more
Abstract:
Práca je zameraná na bezbariérový cestovný ruch Českej republiky. Úlohou je zmapovať a bližšie popísať jeho súčasný stav, resp. pripravenosť poskytovateľov služieb na návštevu hendikepovanými osobami. Úvodom sú načrtnuté charakteristiky základných pojmov, ktorými sú bezbariérový cestovný ruch, telesne postihnutá osoba alebo bezbariérový prístup, či vybavenie. Druhá kapitola by mala hendikepovaným osobám …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 2. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2010
  • Supervisor: Zdenka Petrů
  • Reader: Jarmila Indrová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/20681

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch a regionální rozvoj