Simona Pivovarníková

Bakalářská práce

Bezbariérový cestovný ruch

Bezbariérový cestovní ruch
Anotace:
Práce se zaměřuje na bezbariérový cestovní ruch v České republice. Úlohou je zmapovat a blíže popsat jeho současný stav, resp. připravenost poskytovatelů služeb na návštěvu hendikepovaných osob.Úvodem jsou načrtnuty charakteristiky základních pojmů, kterými jsou bezbariérový cestovní ruch, telesne postižená osoba nebo bezbariérový přístup, či vybavení. Druhá kapitola by měla hendikepovaným osobám přinést …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on barrier-free tourism in the Czech Republic. The task is to map out a fuller description of its current state, resp. readiness of service providers to be visited by handicapped persons. Basic concepts, which are barrier-free tourism, invalid person, or wheelchair access or equipment are outlined at the beginning. The second chapter should provide an overview of wheelchair …více
Abstract:
Práca je zameraná na bezbariérový cestovný ruch Českej republiky. Úlohou je zmapovať a bližšie popísať jeho súčasný stav, resp. pripravenosť poskytovateľov služieb na návštevu hendikepovanými osobami. Úvodom sú načrtnuté charakteristiky základných pojmov, ktorými sú bezbariérový cestovný ruch, telesne postihnutá osoba alebo bezbariérový prístup, či vybavenie. Druhá kapitola by mala hendikepovaným osobám …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 2. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedoucí: Zdenka Petrů
  • Oponent: Jarmila Indrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/20681

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch a regionální rozvoj