Mgr. Tereza Kuthanová

Master's thesis

Vybrané aspekty ošetřovatelské péče o arteriální a centrální žilní katétry

Selected aspects of nursing care of arterial and central venous catheters
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku ošetřovatelské péče o arteriální a centrální žilní katétry. Invazivní vstupy mají na pracovištích intenzivní medicíny své nezastupitelné místo. Kvalitní péčí o dané katétry může ošetřovatelský personál předejít komplikacím ve smyslu katétrových infekcí. Hlavním cílem diplomové práce bylo zmapování aspektů ošetřovatelské péče o arteriální a centrální žilní …more
Abstract:
The thesis is focused on the issue of nursing care of arterial and central venous catheter. Invasive inputs have an indispensable place in intensive medicine. High-quality care for given catheters can prevent complications associated with catheter infections. The main aim of this thesis is to map the aspects of nursing care of arterial and central venous catheters and the monitoring of values associated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Zdeňka Knechtová
  • Reader: PhDr. Olga Suková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta