Markéta Macíčková

Diplomová práce

Úloha regionálních operačních programů při naplňování priorit Strategie regionálního rozvoje České republiky v programovém období 2007-2013

Role of Regional Operational Programmes in Implementation of the Regional Development Strategy of Priorities of the Czech Republic in the Programming Period 2007-2013
Anotace:
Diplomová práce se zabývá porovnáním jednotlivých Regionálních operačních programů v ČR ve vazbě na Strategii regionálního rozvoje České republiky na roky 2007 – 2013. Pozornost je věnována především cílům regionálních operačních programů v ČR, základním charakteristikám regionů soudržnosti NUTS II a jejich následné komparaci. Práce shrnuje rovněž hlavní cíle a priority Strategie regionálního rozvoje …více
Abstract:
This thesis aims to compare the Regional operational programmes in the Czech Republic with the Strategy priorities of the Czech Republic in the Programming Period 2007-2013. Its main focuses are, regional operational programs in the Czech Republic, basic characteristics of regions of coherence NUTS II and its comparison. The diploma thesis summarizes main goals and priorities of the Strategy priorities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Lukáš Melecký
  • Oponent: Jan Macháček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava