Linda Strasserová

Bakalářská práce

Význam lázeňství pro cestovní ruch se zaměřením na lázeňský trojúhelník

The significance of the spa tourism focused on the spa triangle
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je odhalení významu českých lázní pro cestovní ruch v České Republice. V teoretické části práce je definován pojem lázeňství a popsána historie a vývoj lázeňství. Práce obsahuje průzkum úrovně lázeňství, co se týče ubytovacích, stravovacích, léčebných a doplňkových služeb. Bakalářská práce se orientuje na západočeský lázeňský trojúhelník, a to především v praktické části …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to discover the sense of Czech spas in tourism of the Czech Republic. In theoretical part is defined a term balneology, then is described a history and development of the balneology. Thesis includes exploration of the quality of balneology, regarding lodging, food and beverages, healing and supplementary services. The practical part of bachelor thesis is based on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Jiřina Jenčková
  • Oponent: Markéta Kalábová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69021