Bc. Lukáš Fric

Master's thesis

Komparace podmínek k rozšiřování CSR v ČR a ve světě

Comparison of Conditions for the Spreading of CSR in the Czech Republic and abroad
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku společenské odpovědnosti firem, analýzu aktuální situace CSR v ČR a v zahraničí, na její komparaci a rozšiřování v ČR. Teoretická část vymezuje teoretická východiska konceptu, definuje jeho výhody a nevýhody, včetně příbuzných souvisejících konceptů. Dále je také nastíněno reportování a hodnocení CSR. V praktické části diplomová práce analyzuje stav CSR v …more
Abstract:
The thesis deals with the problem of social responsibility of firms, analysis of actual situation of CSR in the Czech Republic and abroad, its comparison and spreading in the Czech Republic. The theoretical part specifies theoretical sources of the concept, defines its advantages and disadvantages including related connected concepts. The next chapter deals about CSR reporting and evaluation too. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Stanislava Borejová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní