Bc. Lucie Prokopová

Diplomová práce

Marketing na sociálních sítích v oblasti jazykového vzdělávání

Social Media Marketing in Language Education
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá online marketingovou strategií na sociálních sítích vybrané jazykové školy. Práce je psána jako případová studie a zaměřuje se na sledování a vyhodnocení komunikační kampaně, kterou škola provedla v klíčovém období školního roku 2017/2018, tedy v září 2017. Konkrétně se zabývá marketingovou strategií na Facebooku, Instagramu a Google +. Cílem práce je komplexní posouzení …více
Abstract:
This diploma thesis concerns online marketing strategy on social media of a specific language school. The thesis is written as a case study and it focuses on monitoring and evaluating the school's campaign that was done in the key period of the school year 2017/2018, in September 2017. More specificly it concerns campaign on Facebook, Instagram and Google +. The overall aim of this thesis is a complex …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní