Petra JELONKOVÁ

Diplomová práce

Očekávané výstupy v RVP ZV z matematiky - okruh číslo a proměnná

The expected outputs in RVP ZV from mathematics - sphere number and variable
Anotace:
Tato práce je o očekávaných výstupech v RVP ZV z matematiky. V RVP ZV jsou čtyři okruhy. Psala jsem pouze jeden z nich - okruh číslo a proměnná.
Abstract:
This work is about The expected outputs in RVP ZV from mathematics. In RVP ZV are four spheres. I wrote only one of them - sphere number and variable.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 12. 2009
  • Vedoucí: PaedDr. Milan Zelenka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JELONKOVÁ, Petra. Očekávané výstupy v RVP ZV z matematiky - okruh číslo a proměnná. Ústí nad Labem, 2009. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 04. 11. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta