Vladislava PETROUŠKOVÁ

Bakalářská práce

Hydrická rekultivace jezera Most se zaměřením na bezobratlé živočichy

Hydric rehabilitation of Lake Most with aim to invertebrates
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá hydrickou rekultivací jezera Most se zaměřením na bezobratlé živočichy. Hlavní účel jezera Most je rekreace obyvatel Mostu a okolí, proto je kladen velký důraz na kvalitu vody. Provedli jsme odlovy planktonu a v hydrobiologické laboratoři určili druhy.
Abstract:
This bachelor thesis works with hydric recultivation of the Most lake with scope to invertebrates. Main usage of the Most lake is Most inhabitants recreation, for that reason is given the big effort to water quality. We made plankton monitoring and in hydrobiological laboratory we determined the species.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Martin Neruda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETROUŠKOVÁ, Vladislava. Hydrická rekultivace jezera Most se zaměřením na bezobratlé živočichy. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 22. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí