Theses 

Rozvoj sociálních a pracovních dovedností jedinců s PAS prostřednictvím videoprůvodce – Bc. Gabriela Pokorná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Gabriela Pokorná

Diplomová práce

Rozvoj sociálních a pracovních dovedností jedinců s PAS prostřednictvím videoprůvodce

The development of social and practical skills of individuals with ASD through video guide

Anotace: Diplomová práce se zabývá tématem rozvoje sociálních a pracovních dovedností jedinců s poruchou autistického spektra (PAS). Konkrétně se zaměřuje na tři mladé dospělé osoby s Aspergerovým syndromem a na rozvoj jejich sociálních a pracovních dovedností prostřednictvím pomůcky nazvané videoprůvodce. V teoretické části práce jsou definovány poruchy autistického spektra, sociální a pracovní dovednosti a postavení osob s PAS na pracovním trhu. Výzkumná část se zabývá ověřením funkčnosti videoprůvodce resp. jeho vlivem na rozvoj sociální nebo pracovní dovednosti jedince s PAS a zjišťuje, jestli má tedy nepřímý vliv i na jeho pracovní uplatnění a osamostatnění se.

Abstract: The thesis deals with the development of social and work skills of people with the autism spectrum disorders (ASD). It focuses on three young adults with Asperger´s syndrome and the advance of their abilities through an aid called videoguide. The theoretical part of the thesis describes the autism spectrum disorders and the social and work skills and labour market position of the handicapped people. The research part of the thesis verifies the functionality of the videoguide and studies its influence on the development of social communication and work capabilities of people with ASD, i.e. tries to find out, if the videoguide can have an indirect effect on their work assertion and gaining of independence.

Klíčová slova: Poruchy autistického spektra, Aspergerův syndrom, sociální dovednosti, pracovní dovednosti, videoprůvodce, zaměstnanost osob s PAS, Autism spectrum disorder (ASD), Asperger´s syndrome, social capabilities, work skills, videoguide, employment of people with ASD

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 22:47, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz