Aneta Urbánková

Bachelor's thesis

Kvalita života dětí s Asthma bronchiale

Quality of Life in Children with Bronchial Astma
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou kvality života dětí s astma bronchiale. Hlavním cílem bylo zjistit kvalitu života u dětí s astma bronchiale. Dílčími cíli bylo zjistit, jak děti a dospívající omezuje toto onemocnění. Zjistit, jaké příčiny je nejvíce trápí při astmatu. Zjistit, jaké jsou důsledky astmatu na psychiku dítěte. Zjistit, ve kterém věku je kvalita života u astmatu nejhorší. Práce …more
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with the issue of children´s life quality with bronchial asthma. The main goal was to determine the quality of life in children with bronchial asthma. A partial goal was to find out how children and adolescents are limited by this disease. Also to find out what causes the most trouble with asthma. To find out what are the consequences of asthma on the child's psyche. And …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2024

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Andrea Hoffmannová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Urbánková, Aneta. Kvalita života dětí s Asthma bronchiale. Zlín, 2024. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe