Bc. Eva Barvířová

Diplomová práce

Motivace dospělých ke studiu na vysoké škole

Motivation of Adults for University Studies
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na motivaci dospělých ke studiu na vysoké škole. Teoretická část se skládá ze tří hlavních kapitol. První kapitola pojednává o konceptu celoživotního učení. Další se věnuje dospělému účastníkovi ve formálním vzdělávání, jeho specifiky a účasti na konkrétních úrovních vzdělávání. Poslední kapitola teoretické části je zaměřena na motivaci dospělých a faktory ovlivňující návrat …více
Abstract:
The thesis deals with the motivation of adults for university studies. The theoretical part is divided into three main chapters. The first chapter is focused on the concept of lifelong learning. The next one discusses the specific issues of formal education of the adult learners and the particular effects of their presence at different levels of education . The last chapter concentrates on the motivation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta