Bc. Iuliia Tertychna

Bakalářská práce

Dokumentární film: Mistrovství České republiky v pole dance 2013. Pole dance vs. Pole sport

Documentary film: Czech republic pole dance championship 2013. Pole dance vs. Pole sport
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou dokumentárního filmu a obsahuje dvě části. První část je praktickou tvorbou audiovizuálního díla, ve které cestou propojení vlastností dokumentárního filmu a reportáže s prvky rozhovoru a komentáře snažím se přiblížit divákovi změny v názorech na směr vývoje pole dance v České republice skrz boj s předsudky a stereotypy ve společnosti. Prostředním bodem snímku …více
Abstract:
This thesis is concerned with the production of the documentary film and is divided into two parts. First part is a practical work on an audiovisual product, which is mixture of a documentary film and a report with elements of interview and comment. I am trying to bring closer to the consumer the changes in the points of view on the direction of the development of pole dance in Czech Republic through …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Rodrigo Morales

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií