Bc. Anna Bromová

Bakalářská práce

Marketingová komunikace environmentálního uvědomění vybraných podniků

Marketing Communication of the Environmental Consciousness of the Companies
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje teoretickému vymezení zeleného marketingu a jeho kvalitativnímu výzkumu na webových stránkách tří podniků. Východiskem práce je předpoklad, že poptávka po environmentálně šetrných výrobcích motivuje podniky zavádět strategie zeleného managementu a marketingu. Cílem práce je vyvodit charakteristické rysy, společné znaky a rozdíly marketingové komunikace environmentální příznivosti …více
Abstract:
Bachelor thesis Marketing Communication of the Environmental Consciousness of the Companies deals with theoretical definition of green marketing on web pages of three companies and its qualitative research. The starting assumption of this thesis is that companies are motivated to implement green management and marketing strategies because of the demand on environmentally friendly products. The aim …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Eva Štěpánková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií