Mgr. Jana KONČELOVÁ

Bakalářská práce

Úloha celebrit v reklamě pohledem dospívající mládeže

The Role of Celebrities in Advertising from the Perspective of Teenagers
Anotace:
Cílem bakalářské práce {\clqq}Úloha celebrit v reklamě pohledem dospívající mládeže`` je popsání postojů cílové skupiny dospívající mládeže k reklamnímu působení, které je spojené se známou osobností, celebritou. Součástí bakalářské práce je výzkum realizovaný mezi cílovou skupinou s cílem po-tvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy týkající se postojů cílové skupiny k úloze celebrit v reklamě. Bakalářská …více
Abstract:
The aim of the bachelor´s thesis {\clqq}The Role of Celebrities in Advertising from the Perspective of Teenagers`` is a description of teenager´s attitudes towards the influence of advertising associated with a well-known person {--} a celebrity. One part of the bachelor´s thesis is a research carried out in the focus group with the aim to ether verify or disprove the hypothesis concerning the focus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2006
Identifikátor: 2673

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2006
  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Křížek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KONČELOVÁ, Jana. Úloha celebrit v reklamě pohledem dospívající mládeže. Zlín, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 07. 05. 2036

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.