Bc. Jakub Macošek

Master's thesis

Strukturní studie CTD-interakční domény RPRD2

Structural study of RPRD2 CTD-interacting domain
Abstract:
RNA polymeráza II (RNAPII) je nejen enzym přepisující kódující geny a geny pro některá mála nekodující RNA, ale také pojí transkripci se zpracováním RNA a RNA degradací, a to prostřednictvím Carboxy-terminální domény (CTD) své největší podjednotky. CTD se skládá z mnoha tandemových repetic konsenzní sekvence Y1-S2-P3-T4-S5-P6-S7 a během transkripce podléhá mnoha různýmposttranslačním modifikacím …more
Abstract:
RNA polymerase II (RNAPII) is the enzyme responsible for transcription of protein coding and some small non-coding RNA. In addition, RNAPII also couples transcription withRNAprocessing and degradation via the Carboxy-terminal domain (CTD) of the largest subunit of RNAPII. The CTD consists of multiple repeats with the consensus sequence Y1-S2-P3-T4-S5-P6-S7. During transcription cycle, the CTD undergoes …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta