Ing. Tomáš Doležel

Diplomová práce

Společná zemědělská politika - reformy, vývoj a perspektivy

Common Agriculture Policy - Reforms, Development and Perspectives
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Společná zemědělská politika – reformy, vývoj a perspektivy“ je rozbor vývoje a jednotlivých reforem, kterými Společná zemědělská politika prošla od počátku své implementace. První část diplomové práce je zaměřena na popis historie Společné zemědělské politiky od jejího počátku v roce 1962 až po současnost, včetně rozboru jednotlivých reforem, kterými byla Společná zemědělská …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Common Agricultural Policy – reforms, development and perspectives” is to analyze the history and particular reforms, which the Common Agricultural Policy has passed from the start of its implementation by. The first part of submitted thesis is concentrated on describing the history of Common Agricultural Policy from its start in 1962 till present, including analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Petra Dvořáková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta