Mgr. Zbyněk Pšenica

Bakalářská práce

Rusko-čečenský konflikt a jeho vliv na občanskou společnost Ruské federace

The Russian-Chechen conflict and its influence on civil society in Russian federation
Anotace:
Konflikt v Čečensku se stal neodmyslitelnou součástí, determinantou a zároveň výsledkem procesů, odehrávajících se v Rusku po pádu komunismu. První čečenská kampaň podkopala důvěru v Jelcinovo prezidentství. Druhá se stala odrazovým můstkem pro nástup Vladimira Putina do ruské politiky. Zatímco první válka spolu s dalšími faktory připravila podmínky pro budoucí směřování Ruska k autoritativnímu modelu …více
Abstract:
Conflict in Chechnya became essential part, determinant and simultaneously a result of the processes taking place in Russia after the fall of communism. The first Chechen war undermined Yelcin´s presidency, whereas the second campaign became a springboard for Putin´s start in Russian politics. The first Chechen war together with another factors prepared conditions for incoming movement of Russia to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií