Mgr. Zbyněk Pšenica

Bachelor's thesis

Rusko-čečenský konflikt a jeho vliv na občanskou společnost Ruské federace

The Russian-Chechen conflict and its influence on civil society in Russian federation
Abstract:
Konflikt v Čečensku se stal neodmyslitelnou součástí, determinantou a zároveň výsledkem procesů, odehrávajících se v Rusku po pádu komunismu. První čečenská kampaň podkopala důvěru v Jelcinovo prezidentství. Druhá se stala odrazovým můstkem pro nástup Vladimira Putina do ruské politiky. Zatímco první válka spolu s dalšími faktory připravila podmínky pro budoucí směřování Ruska k autoritativnímu modelu …more
Abstract:
Conflict in Chechnya became essential part, determinant and simultaneously a result of the processes taking place in Russia after the fall of communism. The first Chechen war undermined Yelcin´s presidency, whereas the second campaign became a springboard for Putin´s start in Russian politics. The first Chechen war together with another factors prepared conditions for incoming movement of Russia to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2009
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií