Bc. Petra Jureková

Bachelor's thesis

The Pronunciation of English in Czech, Slovak and Russian Speakers

The Pronunciation of English in Czech, Slovak and Russian Speakers
Abstract:
Tato bakalářská práce rozebírá téma anglické výslovnosti u nerodilých mluvčích a speciálně se zaměřuje na časté výslovnostní chyby, kterých se dopouštějí Češi, Slováci a Rusové. Jejím cílem je charakterizovat rozdíly mezi těmito chybami a také zjistit, jak tyto národnosti, když mluví anglicky, vnímají rodilí mluvčí. Teoretická část popisuje anglický fonetický systém a to jak na segmentální, tak i na …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the question of foreign speakers’ pronunciation of English, with the focus on commonly made typical pronunciation errors of Czech, Slovak and Russian learners. Its aim is to find out what the differences between the English pronunciation mistakes of Czech, Slovak and Russian learners are and what the native speakers’ perceptions of the respective nationalities speaking …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Bc. Magda Sučková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta