Bc. Monika Rozkošná

Diplomová práce

Dopady zavedení marketingu ve vybrané veřejné neziskové organizaci na její postavení na trhu

Implementation of marketing in the specific public organization - influence of market position
Anotace:
Cílem diplomové práce „Dopady zavedení marketingu ve vybrané veřejné neziskové organizaci na její postavení na trhu“ je identifikovat dopady zavedení marketingové strategie v municipální příspěvkové organizaci Centrum volného času Kravaře. V první části této práce autorka popisuje problematiku marketingu zájmového vzdělávání v příspěvkových organizacích pomocí teoretických východisek. Stěžejní část …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis „Implementation of marketing in the specific public organization - influence of market position” is to identify impacts of marketing strategy implementation in the municipal allowance organization – Centrum volného času Kravaře. In the first chapter the author provides information about marketing in special interests training allowance organizations on theoretical basis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta