Klára Poizlová

Bachelor's thesis

Katolická církev a homosexualita - coming out ve věřících rodinách v České republice

The Catholic Church and Homosexuality - Coming Out
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá homosexualitou a klade zvláštní důraz na postoj katolické církve k homosexualitě. Zaměřuje se zejména na proces coming outu u homosexuálů ve věřících rodinách v České republice. Práce se skládá z teoretické a praktické části. První kapitola teoretické části analyzuje základní pojmy spojené s homosexualitou, příčiny vzniku homosexuality a také okrajově pojednává o homosexualitě …more
Abstract:
The Bachelor thesis deals with homosexuality and it lays special emphasis on the stance of the Catholic church towards homosexuality. It focuses especially on the process of coming out in believers' families in the Czech Republic. The thesis comprises of a theoretical part and an empirical part. The first chapter of the theoretical part analyses basic definitions connected with homosexuality, causes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Eva Šalenová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Poizlová, Klára. Katolická církev a homosexualita - coming out ve věřících rodinách v České republice. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Specialization in pedagogy / Social pedagogy