Bc. Josef Varga

Master's thesis

Sociálně patologické jevy u dospívajících

Socially Pathological Phenomena in Adolescents
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou sociálně patologických jevů u dospívajících a vychází z odborné literatury řešící tuto problematiku. Jejím cílem bylo zjištění míry výskytu a druhů sociálně patologických jevů u klientů školských ústavních zařízení. Předmětem výzkumu bylo porovnání míry výskytu a druhů sociálně patologických jevů mezi dětskými domovy a dětskými domovy se školou a zároveň srovnání …more
Abstract:
This thesis deals with the socio pathological phenomena in adolescents and based on professional literature addressing this issue. Its aim was to determine the incidence and types of social pathologies in client education institutional facilities . The object of the research was to compare the incidence and types of social pathologies among orphanages and children's homes with schools , while comparison …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014
Accessible from:: 25. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2014
  • Supervisor: doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Varga, Josef. Sociálně patologické jevy u dospívajících. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN