Bc. Anna Bělohoubková

Bachelor's thesis

Genderové role a stereotypy ve Vesnickém románu Karoliny Světlé

Gender roles and stereotypes in Vesnický román by Karolina Světlá
Anotácia:
Bakalářská diplomová práce se zabývá genderovými stereotypy a rolemi ve Vesnickém románu Karoliny Světlé. Cílem je najít v textu genderové role a stereotypy, které jsou ve společnosti utvářeny na základě našeho pohlaví a jsou v našem vnímání dlouhodobě zakořeněny. Analýze románu předchází teoretická část, kde jsou vysvětleny základní pojmy jako gender, genderová role a stereotyp, a krátké seznámení …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of gender roles and stereotypes in Vesnický román written by Karolina Světlá. The aim of this work is to find roles and stereotypes that are in sociaty based on our sex and are deeply rooted within our perception. A theoretical part that precedes the analysis, explains basic concepts and terminology in regard to gender, gender roles and stereotypes as well …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedúci: Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Vladimíra Derková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / Czech Language and Literature