Bc. Eva POLAKOVIČOVÁ

Diplomová práce

Eutanazie nebo paliativní péče

Euthanasia or Palliative Care
Anotace:
Diplomová páce ?Eutanazie nebo paliativní péče? sestává ze čtyř kapitol. První tři kapitoly jsou teoretické a čtvrtá kapitola je praktická. V teoretické části práce se pojednává o problematice stáří, umírání, smrti, eutanazie a paliativní péče. Všechny klíčové pojmy jsou definovány a vymezeny, jsou charakterizovány formy a historie eutanazie i paliativní péče, analyzovány etické i právní souvislosti …více
Abstract:
The diploma thesis ?Euthanasia or Palliative Care? consists of four chapters. The first three chapters are theoretical and the fourth chapter is practical. In the theoretical part of the thesis deals with problems of aging process, old age, dying, death, euthanasia and palliative care. All key terms are defined and specified, there are characterised forms and history of euthanasia and palliative care …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 3. 2013
Zveřejnit od: 8. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLAKOVIČOVÁ, Eva. Eutanazie nebo paliativní péče. Brno, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.3.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 3. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika