Bc. Lukáš Bleha

Diplomová práce

Dotace EU v Ústeckém kraji - přínosy a negativa

European Union grants in the Usti Region - positives and negatives
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na popis a zmapování přínosů a negativ čerpání dotací v Ústeckém kraji, včetně procesu vzniku regionální politiky až po současnost. Česká republika v programovém období 2007 – 2013 měla možnost být právoplatným uživatelem evropských dotací. Otázkou však zůstává, zda se podařilo s přidělenými prostředky Evropské unie naložit v Ústeckém kraji ve prospěch zvýšení kvality …více
Abstract:
This thesis is focuses on the description and mapping of the positives and negatives of subsidies in the Ústí region, including the process of formation a regional policy to the present. Czech Republic in the programming period 2007 - 2013 had the opportunity to be the rightful user of European subsidies. The question is whether it has been managed by European Union funds dealed in the Usti Region …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Eva Vetýšková
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní