Mgr. Jakub Harnoš, Ph.D.

Doctoral thesis

The Consequences of CK1ε-induced Phosphorylation of the Selected Components of the WNT/β-catenin Pathway: Structural Biology Point of View

The Consequences of CK1ε-induced Phosphorylation of the Selected Components of the WNT/β-catenin Pathway: Structural Biology Point of View
Abstract:
Všechny aspekty buněčné fyziologie jsou ovlivňovány signálními drahami. Jednou z nich je i WNT signalizace, která se podílí na procesech jako embryonální vývoj, zachování homeostázy organismu anebo řízení kmenovosti. Není proto překvapující, že dysfunkce nebo deregulace této signalizace vede k poruchám vývoje organismu a může přispívat ke vzniku zhoubného bujení. WNT signalizace se dělí na: i) větev …more
Abstract:
í signálu mezi jednotlivými WNT drahami a tyto znalosti by mohly být použity pro vývoj léčiv na bázi molekulových inhibitorů/aktivátorů, které by v závislosti na daném kontextu WNT signalizaci inhibovaly či aktivovaly. Jako poslední téma této dizertační práce byl membránový receptor FZD. Jak bylo zmíněno výše, tento receptor se účastní iniciace signálu po vazbě WNT ligandu ve všech WNT drahách. My …more
Abstract:
WNT signaling represents a set of several transduction pathways crucial for the most fundamental biological processes such as embryonic development, organism homeostasis or stem cell maintenance. Not surprisingly, dysfunction or deregulation of WNT signaling has been linked to an etiology of developmental defects, inherited diseases and many types of cancer. The activation of individual WNT pathways …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 10. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 10. 2018
  • Supervisor: doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
  • Reader: prof.Dr.biol.hum. Uwe Knippschild, Mgr. Marie Macůrková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta