Bc. Denisa Junková

Bakalářská práce

Malé domácí čistírny odpadních vod

Small domestic wastewater treatment plant
Anotace:
Práce je věnována problematice čistění odpadních vod z malých zdrojů znečištění, jako jsou rodinné domy, bytové domy nebo rekreační objekty. Konkrétně je zaměřena na malé domácí čistírny odpadních vod, které pracují na mechanicko-biologickém principu a slouží k čištění splaškových odpadních vod ze všech zdrojů organického znečištění.
Abstract:
The work is devoted to the issue of wastewater from the cleaning of small sources of pollution, such as family houses, apartment houses or recreational objects. Specifically, it is focused on the small domestic wastewater treatment plants that work on mechanical-biological principle. Wastewater treatment plant is a system used to clean wastewater from all sources of organic pollution.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2014
  • Vedoucí: Ing. Libor Dušek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Junková, Denisa. Malé domácí čistírny odpadních vod. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická