Dominika Randáčková

Bachelor's thesis

Akční výzkum zaměřený na využití projektového vyučování v hodinách anglického jazyka na úrovni B1/B2

Action research focused on the usage of project work in B1/B2 English classes
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na projektové vyučování a jeho využití v hodinách anglického jazyka. V teoretické části práce je rozebrána podstata této metody,její přínosy, klady a zápory, které s sebou přináší, obzvláště ve vztahu k proměnlivosti rolí učitele i žáků. Praktická část je dále věnována realizaci projektu na mém pracovišti a zkoumání, jak je projektové vyučování pro studenty vyhovující, …more
Abstract:
This thesis deals with project based learning and its usage in English classes. Theoretical part of this thesis is dedicated to the essence of project based learning, its good and bad sides focused on the change of roles of both teachers and students. The practical part deals both with a project that was implemented at my workplace and a research focused on how project based learning suits students …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 9. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 9. 2020
  • Supervisor: PaedDr. Dana Hánková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Markéta Zusková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AKCENT College