Bc. Linda Dufková

Bakalářská práce

Návrh informačního vzdělávání chovatelů psů a koček s využitím challenge based learning

Proposal of an Information Eduaction Breeders of Dogs and Cats using Challenge Based Learning
Anotace:
Předkládaná práce s názvem „Návrh informačního vzdělávání chovatelů psů a koček s využitím Challenge Based Learning“ seznamuje čtenáře s pojmem Challenge Based Learning, tedy poměrně mladým termínem označující výukový rámec využívající přínosu výuky získáním zkušenosti zdoláním stanovené výzvy. V práci je tento přístup představen z teoretického hlediska, kdy je vysvětlen postup, jak ho implementovat …více
Abstract:
Presented thesis „Proposal of Information Literacy Education for Dog and Cat Breeders using Challenge Based Learning“ introduces readers a term Challenge Based Learning, a relatively young concept identifying a learning framework that exploits the benefits of gaining experience by overcoming a challenge. In the thesis is this approach introduced from a theoretical point of view explaining how to implement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta