Dominika Randáčková

Bakalářská práce

Akční výzkum zaměřený na využití projektového vyučování v hodinách anglického jazyka na úrovni B1/B2

Action research focused on the usage of project work in B1/B2 English classes
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na projektové vyučování a jeho využití v hodinách anglického jazyka. V teoretické části práce je rozebrána podstata této metody,její přínosy, klady a zápory, které s sebou přináší, obzvláště ve vztahu k proměnlivosti rolí učitele i žáků. Praktická část je dále věnována realizaci projektu na mém pracovišti a zkoumání, jak je projektové vyučování pro studenty vyhovující, …více
Abstract:
This thesis deals with project based learning and its usage in English classes. Theoretical part of this thesis is dedicated to the essence of project based learning, its good and bad sides focused on the change of roles of both teachers and students. The practical part deals both with a project that was implemented at my workplace and a research focused on how project based learning suits students …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2020
  • Vedoucí: PaedDr. Dana Hánková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Markéta Zusková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College