Adéla JURNEČKOVÁ

Bachelor's thesis

Hudební výchova a tvořivost

Music education and creativity
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o tvořivosti a hudební tvořivosti z hlediska psychologie osobnosti, hudební psychologie a hudební pedagogiky. Objasňuje některé myšlenky a principy několika hudebně pedagogických osobností z různých historických období a jejich pohled na hudební vzdělávání. Práce dále nastiňuje využití těchto myšlenek v současné pedagogické praxi. Představuje hudební kurz Rodina zpívá …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with creativity and musical creativity in terms of psychology of personality, music psychology and music pedagogy. It clarifies some ideas and principles of several musical pedagogical personalities from different historical periods and their view of music education. The thesis further outlines the use of these ideas in current pedagogical practice. Represents a music course …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JURNEČKOVÁ, Adéla. Hudební výchova a tvořivost. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Pedagogy / Music in Education

Theses on a related topic

All theses