Bc. Jana Brunnerová

Master's thesis

Využití interaktivní tabule při rozvoji komunikačních dovedností dětí se sluchovým postižením v předškolním věku

The use of interactive board in the development of communication skills for preschool children with hearing handicap
Anotácia:
BRUNNEROVÁ, Jana. Využití interaktivní tabule při rozvoji komunikačních dovedností dětí se sluchovým postižením v předškolním věku : diplomová práce. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra speciální pedagogiky, 2012. Vedoucí diplomové práce PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. Diplomová práce se zabývá možnostmi využití interaktivní tabule při rozvoji komunikačních dovedností dětí se sluchovým …viac
Abstract:
BRUNNEROVÁ, Jana. The use of interactive board in the development of communication skills for preschool children with hearing handicap: thesis. Brno: Masaryk University, The Faculty of Education, Department of Special pedagogy, 2012. Head of the thesis PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. This thesis deals with the possibilities of using interactive whiteboards in the development of communication skills of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2012
  • Vedúci: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta