Bc. Kateřina Plecháčová

Master's thesis

Hodnocení a motivace pracovníků v Seco GROUP a. s.

Evaluation and motivation of employees in Seco GROUP a. s.
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení a motivaci pracovníků ve společnosti Seco GROUP a. s. Jejím předmětem je analýza systému motivace pracovníků a navržení efektivnějšího systému hodnocení pracovníků ve společnosti. Účelem práce je návrh vhodných řešení vedoucích ke zlepšení stávající situace v této personální oblasti. Teoretická část je tvořena literární rešerší. Praktická část obsahuje charakteristiku …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the evaluation and motivation of employees in the Seco GROUP a. s. company. The subject of the thesis is to analyse the employee motivation system and to propose more efficient evaluation system. The main objective of the thesis is to propose an appropriate solution which would improve the current situation in the field of human resource management. The theoretical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2014
Accessible from:: 7. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Václav Urbánek, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Plecháčová, Kateřina. Hodnocení a motivace pracovníků v Seco GROUP a. s.. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN