Klaudie Kudelová

Bakalářská práce

Managerial Job Advertisements in Online Editions of British and American Newspapers: A Linguistic Analysis

Managerial Job Advertisements in Online Editions of British and American Newspapers: A Linguistic Analysis
Abstract:
This work deals with linguistic analysis of chosen managerial job advertisements in online editions of British and American newspapers. In order to conduct the analysis, a corpus was made from forty job advertisements published in online editions of British and American newspapers between the period of September 2015 and April 2016. The whole work consists of theoretical and practical part. The theoretical …více
Abstract:
Práce se zabývá lingvistickou analýzou pracovních inzerátů na vybraných manažerských pozicích v online verzích britského a amerického tisku. K analýze slouží korpus čtyřiceti pracovních inzerátů, které byly uveřejněny v období od září 2015 do dubna 2016 na internetových stránkách zvolených britských a amerických novin. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vysvětluje …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016
Zveřejnit od: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Drábková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kudelová, Klaudie. Managerial Job Advertisements in Online Editions of British and American Newspapers: A Linguistic Analysis . Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe