Miroslav SOUKUP

Bachelor's thesis

Porovnání potřeb vzdělávání zaměstnanců ve vybraných průmyslových podnicích a úřadech státní správy a samosprávy na Mostecku.

Comparison of educational needs of employees in selected industrial enterprises and authorities of state administration and self-government in region Most.
Abstract:
Práce se zabývá aktuální situací v oblasti vzdělávání zaměstnanců vedoucí k jejich pracovní spokojenosti a vyšší kvalifikaci. Cílem práce je porovnávání a vyhodnocování systému vzdělávání ve vybraných institucích státní správy a samosprávy a průmyslových podnicích v okrese Most a následné doporučení přenosu dobré praxe mezi nimi. Jedním z opěrných bodů práce je předpoklad, že podnik/úřad se spokojenými …more
Abstract:
The thesis deals with the current situation in the field of employee education leading to their job satisfaction and higher qualification. The aim of the thesis is to compare and evaluate the system of education in selected institutions of state administration and self-government and industrial enterprises in the district of Most and subsequent recommendation of transfer of good practice between them …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Hetto

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SOUKUP, Miroslav. Porovnání potřeb vzdělávání zaměstnanců ve vybraných průmyslových podnicích a úřadech státní správy a samosprávy na Mostecku.. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická